PlankZeil

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Trip Oostende - London 2014

E-mail Print PDF


Informatie via Port of London Authority en Boating on the Thames

Thames West
Thames East


Planning en kaarten:

Vertrektijden
Kaarten in geografische volgorde
Kaarten in volgorde
Bijkomende kaarten
Waypoints en routes


Terug

Vertrektijden

Trip->Vertrek (vanaf)
Ramsgate - QueenboroughLW Dover, de eerste paar uur is de stroom tegen.
Queenborough - LondonLW Dover, of het laatste uur ebstroom mee naar buiten tot de vloedstroom in de rivier begint.
London - QueenboroughHW Sheerness.
Queenborough - RamsgateHW Sheerness.

Terug

Ramsgate - London, kaarten in geografische volgorde. (dieptes in feet)

WP22 - St. Katherine Haven - schaal 1:15.000 WP16 - WP22 - schaal 1:15.000 WP10 - WP16 - schaal 1:25.000 WP3 - WP10 - schaal 1:25.000 LowerHope - WP2 - schaal 1:25.000 Queenborough Approach - LowerHope - schaal 1:50.000 Ramsgate - Queenborough - schaal 1:150.000

Terug

Ramsgate - London, kaarten in volgorde. (dieptes in feet)

Ramsgate - Queenborough - schaal 1:150.000
Queenborough Approach - LowerHope - schaal 1:50.000
LowerHope - WP2 - schaal 1:25.000
WP3 - WP10 - schaal 1:25.000
WP10 - WP16 - schaal 1:25.000
WP16 - WP22 - schaal 1:15.000
WP22 - St. Katherine Haven - schaal 1:15.000

Terug

Ramsgate - London, bijkomende kaarten. (dieptes in feet)

Ramsgate - Queenborough - via South Channel - schaal 1:150.000
QueenboroughMoorings - E.Blyth - schaal 1:50.000
Queenborough - London - schaal 1:150.000
Oostende - Ramsgate - Route bij eerder Noordelijke wind - schaal 1:250.000
Oostende - Ramsgate - Route bij eerder Westelijke wind - schaal 1:250.000
Ramsgate - London - schaal 1:500.000
Oostende - London - schaal 1:500.000

Terug

Waypoints en Routes

Ramsgate-Queenborough-via-South-Channel
Ramsgate-Queenborough
Queenborough-London
Waypoints

Last Updated on Monday, 05 May 2014 19:11
 

BAZ Oostende

E-mail Print PDF
Verzameling van "Berichten Aan Zeevarenden" die voor Oostende van belang zijn.
Wordt overgenomen uit de downloadlijst van de Vlaamse Hydrografie

Ondertussen is de jachtboei 4 alweer weggenomen.
Deze lag opeens in de weg van baggerschip Pinta.


>07/127 (T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - 
OMGEVING OOSTENDE - JACHTTONNEN UITGELEGD 
 
De volgende gele spitse bijzondere markeringsboeien zijn tijdelijk uitgelegd als 
jachttonnen: 
- boei S in positie 51°14,13’N 002°54,22’E, lichtkarakter Fl.Y.5s 
- boei 2 in positie 51°14,33’N 002°53,25’E 
- boei 4 in positie 51°13,38’N 002°52,75’E 
 
Deze 3 boeien hebben een radarreflector. 
De boeien 2 en 4 hebben een geel liggend kruis als topteken. 


>06/110 (T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING 
MARIAKERKE - BEBAKENING MEETFRAMES 
 
BaZ 2014-05/089 (T) vervalt. 
 
De volgende noord-kardinale boeien zijn uitgelegd: 
 
WL8 lichtkarakter Q in positie 51°12,86’N 002°51,45’E 
WL1 lichtkarakter Q in positie 51°13,26’N 002°52,37’E 
 
 
De volgende bijzondere markeringsboeien zijn uitgelegd: 
 
WL3 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°13,24’N 002°52,36’E 
WL5 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°13,20’N 002°52,41’E 
WL7 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°13,16’N 002°52,45’E 
WL9 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°12,86’N 002°51,48’E 
WL11 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°12,81’N 002°51,53’E 
WL13 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°12,77’N 002°51,58’E 
WL2 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°13,26’N 002°52,40’E 
WL4 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°13,22’N 002°52,44’E 
WL6 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°13,18’N 002°52,48’E 
WL10 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°12,85’N 002°51,44’E 
WL12 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°12,80’N 002°51,49’E 
WL14 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°12,75’N 002°51,54’E 
 
 
De boeien WL1 t.e.m. WL7 dekken 2 meetinstrumenten uitgelegd op de zeebodem 
in positie 51°13,25’N 002°52,38’E en 51°13,17’N 002°52,47’E. 
 
De boeien WL8 t.e.m. WL14 dekken 2 meetinstrumenten uitgelegd op de 
zeebodem in positie 51°12,85’N 002°51,46’E en 51°12,76’N 002°51,56’E. 


>06/111 NADERING OOSTENDE - NOODSTRAND - 
GOLFMEETBOEI DEFINITIEF OPGENOMEN 
 
BaZ 2013-18/278 (T) vervalt. 
 
De golfmeetboei aan het “Noodstrand” van Oostende in positie 51°14,29’N 
002°54,51’E is definitief opgenomen. 


>05/093 (T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING 
BLANKENBERGE - ZINKERLEIDING EN BOEI DC1 UITGELEGD 
 
Er is een zinkerleiding met 140 meter drijvende leiding uitgelegd tussen posities 
51°19,34’N 003°06,88’E en 51°19,03’N 003°07,11’E. 
Scheepvaart wordt verzocht niet te ankeren noch te vissen boven deze leiding en 
ze vrij te passeren benoorden de noord-kardinale boei DC1, lichtkarakter Q, in 
positie 51°19,44’N 003°06,80’E. 


>05/090 (T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING 
WENDUINE - ZINKERLEIDING EN BOEI ZINKER UITGELEGD 
 
Zinkerleiding met 450 meter drijvende leiding is uitgelegd tussen posities 
51°18,21’N 003°04,56’E en 51°18,60’N 003°04,12’E. 
Scheepvaart wordt verzocht niet te ankeren noch te vissen boven deze leiding en 
ze vrij te passeren benoorden de N-kardinale boei "Zinker" in positie 51°18,62’N 
003°04,31’E. 
Start opspuitwerkzaamheden door M/V Breughel, roepletters ORQE, vanaf 
18/02/2014. 


>05/089 (T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING 
MARIAKERKE - BEBAKENING MEETFRAMES 
 
De volgende noord-kardinale boeien zijn uitgelegd: 
 
WL8 lichtkarakter Q in positie 51°12,86’N 002°51,45’E 
WL1 lichtkarakter Q in positie 51°13,26’N 002°52,37’E 
 
De volgende bijzondere markeringsboeien zijn uitgelegd: 
 
WL3 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°13,24’N 002°52,36’E 
WL5 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°13,20’N 002°52,41’E 
WL7 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°13,16’N 002°52,45’E 
WL9 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°12,86’N 002°51,48’E 
WL11 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°12,81’N 002°51,53’E 
WL13 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°12,77’N 002°51,58’E 


>02/048 NADERING OOSTENDE - OOSTELIJK WERKGEBIED 
OPGEHEVEN - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING 
 
Het oostelijke werkgebied begrensd door de volgende posities is opgeheven: 
51°14,278’N 002°55,719’E 
51°14,424’N 002°55,696’E 
51°14,840’N 002°55,370’E 
51°14,579’N 002°55,058’E 
51°14,462’N 002°55,186’E 
51°14,381’N 002°55,293’E 
51°14,253’N 002°55,360’E 
 
De volgende lichtboeien zijn definitief opgenomen: 
OH3 in positie 51°14,840’N 002°55,374’E (Belg. LL. 0438.3) 
OH5 in positie 51°14,680’N 002°55,500’E (Belg. LL. 0438.5) 


>26/396 (T) KUST ROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - 
STRANDSUPPLETIE OOSTENDE - ZINKERLEIDING VERLEGD 
 
BaZ 2013-23/350 (T) vervalt. 
 
In het kader van de strandsuppletie te Oostende is de zinkerleiding verlegd naar 
een nieuwe positie: vanaf het strand Oostende (Mariakerke) tot positie 51°13,05’N - 
2°51,84’E. 
 
De scheepvaart wordt verzocht niet te vissen noch te ankeren in de buurt en 
benoorden te passeren. 


>25/397 KUST ROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING 
OOSTENDE - INSTRUMENTEN EN BOEIEN OPGENOMEN 
 
BaZ 2013-24/364 (T) vervalt. 
 
De volgende meettoestellen en markeringsboeien zijn opgenomen: 
Hylas 3 in positie 51°13,17’N - 2°52,47’E 
Hercules 1 in positie 51°13,25’N - 2°52,38’E 
WL2 in positie 51°13,26’N - 2°52,40’E 
WL3 in positie 51°13,24’N - 2°52,36’E 
WL4 in positie 51°13,22’N - 2°52,44’E 
WL5 in positie 51°13,20’N - 2°52,41’E 
WL6 in positie 51°13,18’N - 2°52,48’E 
WL7 in positie 51°13,16’N - 2°52,45’E


>24/364 (T) KUST ROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING 
OOSTENDE - INSTRUMENTEN EN BOEIEN TIJDELIJK UITGELEGD 
 
Er zijn 2 hydrografische meettoestellen uitgelegd: 
- Hylas 3 in positie 51°13,17’N - 2°52,47’E 
- Hercules 1 in positie 51°13,25’N - 2°52,38’E 
 
De instrumenten zijn gedekt door de volgende bijzondere markeringsboeien: 
 
WL2 in positie 51°13,26’N - 2°52,40’E 
WL3 in positie 51°13,24’N - 2°52,36’E 
WL4 in positie 51°13,22’N - 2°52,44’E 
WL5 in positie 51°13,20’N - 2°52,41’E 
WL6 in positie 51°13,18’N - 2°52,48’E 
WL7 in positie 51°13,16’N - 2°52,45’E 
 
Deze markeringsboeien zijn gele stompe boeien met lichtkarakter Fl.Y.5s en 
voorzien van een radarreflector en een geel liggend kruis als topteken. 
 
Scheepvaart wordt verzocht om op veilige afstand te passeren. 
 
_(Belg. kaarten: D11, 102 (INT1480), 101 (INT 1474)) 
_(Bron: MRCC Oostende MSI 534/13 t/m 540/13 dd 13/11/2013) 

>23/349 KUST ROUTE - OMGEVING OOSTENDE - LICHTBOEIEN 
OPGENOMEN 
 
BaZ 2013-19/292 (T) vervalt. 
 
De 3 volgende lichtboeien zijn opgenomen: 
WL1 in positie 51°13,07’N - 2°51,89’E 
WL2 in positie 51°12,79’N - 2°51,48’E 
WL3 in positie 51°13,26’N - 2°52,54’E 
 
_(Belg. kaarten: D11, 101 (INT1474) en 102 (INT1480)) 
_(Bron: MRCC MSI 493/13, 494/13 en 495/13 dd 29/10/2013) 

>21/320 (T) OMGEVING OOSTENDE - BAGGERWERKZAAMHEDEN 
 
Baggerwerkzaamheden in uitvoering door m/v Breughel roepletters ORQE in de 
kleine rede Oostende. M/v Breughel is verbonden met een drijvende leiding aan de 
zinker boei. 
Scheepvaart wordt verzocht op een veilige afstand te passeren. 
M/v Breughel luistert uit op VHF K9 en K16. 
 
_(Belg. kaarten: D11, 102 (INT1480) en 101 (INT1474)) 
_(Bron: MRCC Oostende MSI 428/13 dd 30/09/2013)

>21/319 (T) KUST ROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - 
STRANDSUPPLETIE OOSTENDE - BOEI ZINKER VERLEGD 
 
(Ref.: BaZ 2013-13/196 (T)) 
 
De noord kardinale boei “Zinker” is verlegd van positie 51°14,20’N - 2°53,50’E naar 
nieuwe positie 51°14,21’N - 2°53,18’E. 
 
_(Belg. kaarten: D11, 101 (INT1474) en 102 (INT1480)) 
_(Bron: E-mail MRCC Oostende en MSI 431/13 dd 03/10/2013) 

>19/292 (T) OMGEVING OOSTENDE - LICHTBOEIEN TIJDELIJK 
UITGELEGD 
 
De 3 volgende lichtboeien zijn uitgelegd om instrumenten te dekken: 
 
WL1 in positie 51°13,07’N - 2°51,89’E 
WL2 in positie 51°12,79’N - 2°51,48’E 
WL3 in positie 51°13,26’N - 2°52,54’E 
 
De boei WL1 is een noord-kardinale pilaar boei met lichtkarakter Q. 
De boeien WL2 en WL3 zijn gele stompe lichtboeien met lichtkaraker Fl.Y.5s, 
radarreflector en een geel liggend kruis als topteken. 
 
_(Belg. kaarten: D11, 101 (INT1474) en 102 (INT1480)) 
_(Bron: MRCC MSI 378/13, 379/13 en 380/13 dd 29/08/2013) 

>19/293 HAVEN OOSTENDE - WESTELIJKE STREKDAM - 
BEBAKENING - WERKGEBIED OPGEHEVEN - 
KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING 
 
Het werkgebied aan de westelijke strekdam is opgeheven. Het werkgebied was 
begrensd door de volgende posities: 
 
51°14,332’N - 2°55,104’E 
51°14,408’N - 2°55,055’E 
51°14,478’N - 2°54,993’E 
51°14,513’N - 2°54,923’E 
51°14,572’N - 2°54,739’E 
51°14,359’N - 2°54,503’E 
51°14,171’N - 2°54,781’E 
 
De laterale lichtboei OH7 (Belg. LL nr.: 0438.7) in positie 51°14,57’N 2°54,74’E is 
definitief opgenomen. 
 
De volgende laterale lichtboeien blijven als permanente vaarwegmarkering: 
 
OH in positie 51°14,46’N - 2°55,01’E 
OH1 in positie 51°14,41’N - 2°55,05’E 
OH2 in positie 51°14,46’N - 2°55,19’E 
OH6 in positie 51°14,38’N - 2°55,29’E 
OH8 in positie 51°14,25’N - 2°55,36’E 
 
De noord-kardinale lichtboei OH9 in positie 51°14,36’N 2°54,50’E blijft als 
permanente markering voor de “current deflection wall”. 
 
_(Belg. kaarten: D11, 101 (INT1474) en 102 (INT1480) - Belg. LL) 
_(Bron: MRCC MSI 389/13 dd 06/09/2013 en e-mail MRCC dd 05/09/2013) 

Last Updated on Monday, 28 April 2014 15:01
 

Bebakening Oostendse haveningang westelijk werkgebied opgeheven

E-mail Print PDF
 
Het komt erop neer dat de groene laterale boei OH7 weggenomen is. Dat is goed want die lag buiten de dammen.
De andere laterale OH boeien in dit BAZ vermeld liggen allemaal binnen de dammen en zijn eigenlijk overbodig.
De N-kardinaal OH7 blijft de belangrijkste. (al had het ook een W-kardinaal kunnen zijn)
 
(Ook het Oostelijke gebied is veranderd, de meeste gele boeien zijn weggenomen, er liggen nog twee kardinalen en een meetboei.
Maar daar is nog geen BAZ van gevonden.)
 
 
>19/293 HAVEN OOSTENDE - WESTELIJKE STREKDAM - BEBAKENING - WERKGEBIED OPGEHEVEN - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING
Het werkgebied aan de westelijke strekdam is opgeheven.
De laterale lichtboei OH7 (Belg. LL nr.: 0438.7) in positie 51°14,57’N 2°54,74’E is definitief opgenomen. 
De volgende laterale lichtboeien blijven als permanente vaarwegmarkering: 
OH in positie 51°14,46’N - 2°55,01’E 
OH1 in positie 51°14,41’N - 2°55,05’E 
OH2 in positie 51°14,46’N - 2°55,19’E 
OH6 in positie 51°14,38’N - 2°55,29’E 
OH8 in positie 51°14,25’N - 2°55,36’E 
De noord-kardinale lichtboei OH9 in positie 51°14,36’N 2°54,50’E blijft als permanente markering voor de “current deflection wall”. 
 
Last Updated on Wednesday, 18 September 2013 22:59
 

Nieuwe PlankZeil

E-mail Print PDF
Nieuwe PlankZeil
Last Updated on Thursday, 01 August 2013 12:09
 

Door de Visserijsluis

E-mail Print PDF
De boot moet even op de kant gezet worden.

Daarvoor is in Oostende geen faciliteit beschikbaar.
Tenzij je afspreekt met een gerenommeerde werf zoals die van Jacky Versluys.
Maar dan moet je er via het vuurtorendok uitgehaald worden.
Dus moet je door de Visserijsluis en dat kost je 25 Euro.
Nu is die sluis gestremt sinds maanden en dus kan je er enkel door rond hoogwater.
En als het hoogwater rond 16:00 is moet je 2 dagen verlof nemen.
Om 16:00 de boot versassen en de dag erna uit het water laten halen.

En toch moet je betalen?
Terwijl de boot boot ook uit het water kan zonder door de sluis te moeten...


Last Updated on Tuesday, 09 April 2013 19:26
 


Page 2 of 5

Albums