PlankZeil

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

BAZ Oostende

E-mail Print PDF
Verzameling van "Berichten Aan Zeevarenden" die voor Oostende van belang zijn.
Wordt overgenomen uit de downloadlijst van de Vlaamse Hydrografie

Ondertussen is de jachtboei 4 alweer weggenomen.
Deze lag opeens in de weg van baggerschip Pinta.


>07/127 (T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - 
OMGEVING OOSTENDE - JACHTTONNEN UITGELEGD 
 
De volgende gele spitse bijzondere markeringsboeien zijn tijdelijk uitgelegd als 
jachttonnen: 
- boei S in positie 51°14,13’N 002°54,22’E, lichtkarakter Fl.Y.5s 
- boei 2 in positie 51°14,33’N 002°53,25’E 
- boei 4 in positie 51°13,38’N 002°52,75’E 
 
Deze 3 boeien hebben een radarreflector. 
De boeien 2 en 4 hebben een geel liggend kruis als topteken. 


>06/110 (T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING 
MARIAKERKE - BEBAKENING MEETFRAMES 
 
BaZ 2014-05/089 (T) vervalt. 
 
De volgende noord-kardinale boeien zijn uitgelegd: 
 
WL8 lichtkarakter Q in positie 51°12,86’N 002°51,45’E 
WL1 lichtkarakter Q in positie 51°13,26’N 002°52,37’E 
 
 
De volgende bijzondere markeringsboeien zijn uitgelegd: 
 
WL3 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°13,24’N 002°52,36’E 
WL5 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°13,20’N 002°52,41’E 
WL7 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°13,16’N 002°52,45’E 
WL9 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°12,86’N 002°51,48’E 
WL11 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°12,81’N 002°51,53’E 
WL13 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°12,77’N 002°51,58’E 
WL2 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°13,26’N 002°52,40’E 
WL4 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°13,22’N 002°52,44’E 
WL6 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°13,18’N 002°52,48’E 
WL10 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°12,85’N 002°51,44’E 
WL12 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°12,80’N 002°51,49’E 
WL14 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°12,75’N 002°51,54’E 
 
 
De boeien WL1 t.e.m. WL7 dekken 2 meetinstrumenten uitgelegd op de zeebodem 
in positie 51°13,25’N 002°52,38’E en 51°13,17’N 002°52,47’E. 
 
De boeien WL8 t.e.m. WL14 dekken 2 meetinstrumenten uitgelegd op de 
zeebodem in positie 51°12,85’N 002°51,46’E en 51°12,76’N 002°51,56’E. 


>06/111 NADERING OOSTENDE - NOODSTRAND - 
GOLFMEETBOEI DEFINITIEF OPGENOMEN 
 
BaZ 2013-18/278 (T) vervalt. 
 
De golfmeetboei aan het “Noodstrand” van Oostende in positie 51°14,29’N 
002°54,51’E is definitief opgenomen. 


>05/093 (T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING 
BLANKENBERGE - ZINKERLEIDING EN BOEI DC1 UITGELEGD 
 
Er is een zinkerleiding met 140 meter drijvende leiding uitgelegd tussen posities 
51°19,34’N 003°06,88’E en 51°19,03’N 003°07,11’E. 
Scheepvaart wordt verzocht niet te ankeren noch te vissen boven deze leiding en 
ze vrij te passeren benoorden de noord-kardinale boei DC1, lichtkarakter Q, in 
positie 51°19,44’N 003°06,80’E. 


>05/090 (T) KUSTROUTE - OOSTENDE-ZEEBRUGGE - OMGEVING 
WENDUINE - ZINKERLEIDING EN BOEI ZINKER UITGELEGD 
 
Zinkerleiding met 450 meter drijvende leiding is uitgelegd tussen posities 
51°18,21’N 003°04,56’E en 51°18,60’N 003°04,12’E. 
Scheepvaart wordt verzocht niet te ankeren noch te vissen boven deze leiding en 
ze vrij te passeren benoorden de N-kardinale boei "Zinker" in positie 51°18,62’N 
003°04,31’E. 
Start opspuitwerkzaamheden door M/V Breughel, roepletters ORQE, vanaf 
18/02/2014. 


>05/089 (T) KUSTROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING 
MARIAKERKE - BEBAKENING MEETFRAMES 
 
De volgende noord-kardinale boeien zijn uitgelegd: 
 
WL8 lichtkarakter Q in positie 51°12,86’N 002°51,45’E 
WL1 lichtkarakter Q in positie 51°13,26’N 002°52,37’E 
 
De volgende bijzondere markeringsboeien zijn uitgelegd: 
 
WL3 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°13,24’N 002°52,36’E 
WL5 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°13,20’N 002°52,41’E 
WL7 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°13,16’N 002°52,45’E 
WL9 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°12,86’N 002°51,48’E 
WL11 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°12,81’N 002°51,53’E 
WL13 lichtkarakter FL.Y.5s in positie 51°12,77’N 002°51,58’E 


>02/048 NADERING OOSTENDE - OOSTELIJK WERKGEBIED 
OPGEHEVEN - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING 
 
Het oostelijke werkgebied begrensd door de volgende posities is opgeheven: 
51°14,278’N 002°55,719’E 
51°14,424’N 002°55,696’E 
51°14,840’N 002°55,370’E 
51°14,579’N 002°55,058’E 
51°14,462’N 002°55,186’E 
51°14,381’N 002°55,293’E 
51°14,253’N 002°55,360’E 
 
De volgende lichtboeien zijn definitief opgenomen: 
OH3 in positie 51°14,840’N 002°55,374’E (Belg. LL. 0438.3) 
OH5 in positie 51°14,680’N 002°55,500’E (Belg. LL. 0438.5) 


>26/396 (T) KUST ROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - 
STRANDSUPPLETIE OOSTENDE - ZINKERLEIDING VERLEGD 
 
BaZ 2013-23/350 (T) vervalt. 
 
In het kader van de strandsuppletie te Oostende is de zinkerleiding verlegd naar 
een nieuwe positie: vanaf het strand Oostende (Mariakerke) tot positie 51°13,05’N - 
2°51,84’E. 
 
De scheepvaart wordt verzocht niet te vissen noch te ankeren in de buurt en 
benoorden te passeren. 


>25/397 KUST ROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING 
OOSTENDE - INSTRUMENTEN EN BOEIEN OPGENOMEN 
 
BaZ 2013-24/364 (T) vervalt. 
 
De volgende meettoestellen en markeringsboeien zijn opgenomen: 
Hylas 3 in positie 51°13,17’N - 2°52,47’E 
Hercules 1 in positie 51°13,25’N - 2°52,38’E 
WL2 in positie 51°13,26’N - 2°52,40’E 
WL3 in positie 51°13,24’N - 2°52,36’E 
WL4 in positie 51°13,22’N - 2°52,44’E 
WL5 in positie 51°13,20’N - 2°52,41’E 
WL6 in positie 51°13,18’N - 2°52,48’E 
WL7 in positie 51°13,16’N - 2°52,45’E


>24/364 (T) KUST ROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - OMGEVING 
OOSTENDE - INSTRUMENTEN EN BOEIEN TIJDELIJK UITGELEGD 
 
Er zijn 2 hydrografische meettoestellen uitgelegd: 
- Hylas 3 in positie 51°13,17’N - 2°52,47’E 
- Hercules 1 in positie 51°13,25’N - 2°52,38’E 
 
De instrumenten zijn gedekt door de volgende bijzondere markeringsboeien: 
 
WL2 in positie 51°13,26’N - 2°52,40’E 
WL3 in positie 51°13,24’N - 2°52,36’E 
WL4 in positie 51°13,22’N - 2°52,44’E 
WL5 in positie 51°13,20’N - 2°52,41’E 
WL6 in positie 51°13,18’N - 2°52,48’E 
WL7 in positie 51°13,16’N - 2°52,45’E 
 
Deze markeringsboeien zijn gele stompe boeien met lichtkarakter Fl.Y.5s en 
voorzien van een radarreflector en een geel liggend kruis als topteken. 
 
Scheepvaart wordt verzocht om op veilige afstand te passeren. 
 
_(Belg. kaarten: D11, 102 (INT1480), 101 (INT 1474)) 
_(Bron: MRCC Oostende MSI 534/13 t/m 540/13 dd 13/11/2013) 

>23/349 KUST ROUTE - OMGEVING OOSTENDE - LICHTBOEIEN 
OPGENOMEN 
 
BaZ 2013-19/292 (T) vervalt. 
 
De 3 volgende lichtboeien zijn opgenomen: 
WL1 in positie 51°13,07’N - 2°51,89’E 
WL2 in positie 51°12,79’N - 2°51,48’E 
WL3 in positie 51°13,26’N - 2°52,54’E 
 
_(Belg. kaarten: D11, 101 (INT1474) en 102 (INT1480)) 
_(Bron: MRCC MSI 493/13, 494/13 en 495/13 dd 29/10/2013) 

>21/320 (T) OMGEVING OOSTENDE - BAGGERWERKZAAMHEDEN 
 
Baggerwerkzaamheden in uitvoering door m/v Breughel roepletters ORQE in de 
kleine rede Oostende. M/v Breughel is verbonden met een drijvende leiding aan de 
zinker boei. 
Scheepvaart wordt verzocht op een veilige afstand te passeren. 
M/v Breughel luistert uit op VHF K9 en K16. 
 
_(Belg. kaarten: D11, 102 (INT1480) en 101 (INT1474)) 
_(Bron: MRCC Oostende MSI 428/13 dd 30/09/2013)

>21/319 (T) KUST ROUTE - DE PANNE-OOSTENDE - 
STRANDSUPPLETIE OOSTENDE - BOEI ZINKER VERLEGD 
 
(Ref.: BaZ 2013-13/196 (T)) 
 
De noord kardinale boei “Zinker” is verlegd van positie 51°14,20’N - 2°53,50’E naar 
nieuwe positie 51°14,21’N - 2°53,18’E. 
 
_(Belg. kaarten: D11, 101 (INT1474) en 102 (INT1480)) 
_(Bron: E-mail MRCC Oostende en MSI 431/13 dd 03/10/2013) 

>19/292 (T) OMGEVING OOSTENDE - LICHTBOEIEN TIJDELIJK 
UITGELEGD 
 
De 3 volgende lichtboeien zijn uitgelegd om instrumenten te dekken: 
 
WL1 in positie 51°13,07’N - 2°51,89’E 
WL2 in positie 51°12,79’N - 2°51,48’E 
WL3 in positie 51°13,26’N - 2°52,54’E 
 
De boei WL1 is een noord-kardinale pilaar boei met lichtkarakter Q. 
De boeien WL2 en WL3 zijn gele stompe lichtboeien met lichtkaraker Fl.Y.5s, 
radarreflector en een geel liggend kruis als topteken. 
 
_(Belg. kaarten: D11, 101 (INT1474) en 102 (INT1480)) 
_(Bron: MRCC MSI 378/13, 379/13 en 380/13 dd 29/08/2013) 

>19/293 HAVEN OOSTENDE - WESTELIJKE STREKDAM - 
BEBAKENING - WERKGEBIED OPGEHEVEN - 
KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING 
 
Het werkgebied aan de westelijke strekdam is opgeheven. Het werkgebied was 
begrensd door de volgende posities: 
 
51°14,332’N - 2°55,104’E 
51°14,408’N - 2°55,055’E 
51°14,478’N - 2°54,993’E 
51°14,513’N - 2°54,923’E 
51°14,572’N - 2°54,739’E 
51°14,359’N - 2°54,503’E 
51°14,171’N - 2°54,781’E 
 
De laterale lichtboei OH7 (Belg. LL nr.: 0438.7) in positie 51°14,57’N 2°54,74’E is 
definitief opgenomen. 
 
De volgende laterale lichtboeien blijven als permanente vaarwegmarkering: 
 
OH in positie 51°14,46’N - 2°55,01’E 
OH1 in positie 51°14,41’N - 2°55,05’E 
OH2 in positie 51°14,46’N - 2°55,19’E 
OH6 in positie 51°14,38’N - 2°55,29’E 
OH8 in positie 51°14,25’N - 2°55,36’E 
 
De noord-kardinale lichtboei OH9 in positie 51°14,36’N 2°54,50’E blijft als 
permanente markering voor de “current deflection wall”. 
 
_(Belg. kaarten: D11, 101 (INT1474) en 102 (INT1480) - Belg. LL) 
_(Bron: MRCC MSI 389/13 dd 06/09/2013 en e-mail MRCC dd 05/09/2013) 

Last Updated on Monday, 28 April 2014 15:01  

Albums